Contacte

ELECTRICA FURNIZARE SA 
SUCURSALA DE FURNIZARE A ENERGIEI ELECTRICE TRANSILVANIA NORD CLUJ-NAPOCA  

sediu  Bucuresti, sector 1, str. Stefan cel Mare nr. 1A, parter partial,et.1, et.2, et.3 partial
sediu sucursala: 400114, Cluj - Napoca , str. Memorandumului 27
Tel:0040 264 205999, Fax: 0040 264 205204
e-mail: office.cluj@electricafurnizare.ro ; sesizari@electricafurnizare.ro
CIF RO28909028, RC J40/8974/2011, CUI sucursala 29219247
IBAN RO90 RNCB 0106 0886 4626 0001-BCR Cluj


AGENŢIA DE FURNIZARE BAIA MARE 

430245, Baia Mare, str. George Coşbuc 14
fax: 0262 205904
e-mail: afee.baiamare@electricafurnizare.ro

AGENŢIA DE FURNIZARE BISTRIŢA

420025, Bistriţa, str. Vasile Conta 11
fax: 0263 205904
e-mail: afee.bistrita@electricafurnizare.ro

 

AGENŢIA DE FURNIZARE CLUJ NAPOCA

400114, Cluj Napoca, str. Memorandumului 27
fax: 0264 205904
e-mail: afee.cluj@electricafurnizare.ro

AGENŢIA DE FURNIZARE ORADEA

410519, Oradea, str. Dimitrie Cantemir 26
fax: 0259 405904
e-mail: afee.oradea@electricafurnizare.ro

AGENŢIA DE FURNIZARE SATU MARE

440012, Satu Mare, str. Mircea cel Bătrȃn 10
fax: 0261 805904
e-mail: afee.satumare@electricafurnizare.ro

AGENŢIA DE FURNIZARE ZALĂU

450042, Zalău, str. Unirii 13
fax: 0260 606340
e-mail: afee.zalau@electricafurnizare.ro